Szkolenie par sportowych – turniejowych – tel. 601-62-26-16

Szkoła Tańca prowadzi szkolenie dla wszystkich osób, niekoniecznie po kursie tańca użytkowego, które chcą poznać i doskonalić technikę turniejową sportowego tańca towarzyskiego.

Przepisy sportowego tańca towarzyskiego wydane przez Polskie Towarzystwo Taneczne określają współzawodnictwo turniejowe w trzech grupach:

  • Grupy Rekreacyjne – 5 kategorii wiekowych, klasy H,G,F
  • Grupy Hobby – 6 kategorii wiekowych
  • Grupy Sportowe – 6 kategorii wiekowych, klasy E,D,C,B,A,S

Przepisy te określają także zakres figur i tańców w zależności od grupy, kategorii wiekowej i klasy tanecznej.

W tej Szkole zawsze możesz, ale nie musisz, startować w turniejach (koszty strojów tanecznych, wyjazdów na turnieje, szkoleń, …). Decyzja zależy od ciebie, ale doskonalenie techniki turniejowej zawsze podnosi jakość naszego tańca.